Home

Spoľahlivá a efektívna príprava na medicínu

BeDoctor doučovanie je edukačný
e-learningový systém zostavený zo skúseností študentov pripravujúcich sa na prijímačky na medicínu. Najväčším úspechom projektu sú spokojní študenti, pre ktorých sa náročná príprava k ich vysnívanému povolaniu stala jednoduchšou a zaujímavejšou.

Vytvorili Oskar Kulich a Matej Vančo