Home

Spoľahlivá a efektívna príprava na medicínu

BeDoctor doučovanie je edukačný
E-LEARNINGOVÝ systém zostavený zo skúseností študentov pripravujúcich sa na prijímačky na medicínu.

Najväčším úspechom projektu sú spokojní študenti, pre ktorých sa náročná príprava k ich vysnívanému povolaniu stala jednoduchšou a zaujímavejšou.

Vytvorili:

Oskar Kulich, Matej Vančo

BeDoctor 2021 ©

OSKAR KULICH
Dentistri Student
(LF UK, 4th year)

MATEJ VANČO
Software Developer
https://matejvanco.com/resume/