Ochrana Osobných Údajov a Súkromia

Aplikácia BeDoctor (počiatočne TestUP) získava osobné údaje užívateľa z tretej strany pre spracovanie informácií na rôzne účely typu:

  • Registrácia užívateľa
  • Kontaktovanie užívateľa pri nevyhnutnej situácií
  • Identifikácia užívateľa pre monitorovanie vstupu do aplikácie

Aplikácia obsahuje spracovaný balík testov, ktoré sú pod určitou dohodou chránené a nemôžu byť zverejnené. Preto samotná aplikácia vyžaduje špeciálny vstup pomocou licenčných kódov, ktoré užívateľ po dohode so sprostredkovateľom obdrží. Užívateľ zadáva Meno, Priezvisko a Email. Sprostredkovateľ aplikácie obdrží dodatočné informácie o užívateľovi a to dátum registrácie, dátum splatnosti licencie, typ licencie a meno zariadenia/ telefónu.

Aplikácia BeDoctor za žiadných okolností nezverejňuje ani nemanipuluje s obdržanými informáciami o registrovaných užívateľoch. Obdržané informácie registrovaného užívateľa slúžia pre zabezpečenie aplikácie a jej používanie, najmä senzitívneho a chráneného obsahu, ktorý aplikácia ponúka. V prípade, ak užívateľ nesúhlasí s odoslaním senzitívnych dát, môže kontaktovať sprostredkovateľa aplikácie pre alternatívne používanie a vstup do aplikácie. Informácie o užívateľovi získavame pomocou bezpečného a overeného mailing systému Gmail.

Oskar Kulich a Matej Vančo
BeDoctor 2021 ©

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: