Prijímacie konanie

Na prijímačkovom teste môžeš dosiahnuť maximálny počet 800 bodov. Za každú správnu odpoveď získaš jeden bod, za každú nesprávnu sa ti jeden bod odpočíta. Ponúkame prehľad minimálneho počtu bodov potrebných pre prijatie na LFUK počas posledných šiestich rokov.


2019/2020

Všeobecné lekárstvo
702 bodov (30.06.2020)
674 bodov (16.07.2020)
668 bodov (28.07.2020)*

zubné lekárstvo
788 bodov (30.06.2020)
782 bodov (16.07.2020)*

2018/2019

Všeobecné lekárstvo
688 bodov
660 bodov
654 bodov

zubné lekárstvo
778 bodov 
774 bodov 

2017/2018

Všeobecné lekárstvo
700 bodov
666 bodov

zubné lekárstvo
778 bodov 
768 bodov 


2016/2017

Všeobecné lekárstvo
682 bodov

Zubné lekárstvo
772 bodov

2018/2019

Všeobecné lekárstvo
670 bodov

Zubné lekárstvo
768 bodov

2017/2018

Všeobecné lekárstvo
696 bodov

Zubné lekárstvo
780 bodov


* Keďže sa často stáva, že niektorí prijatí uchádzači sa rozhodnú nenastúpiť na štúdium, počet bodov potrebných na prijatie sa časom môže znížiť, vďaka čomu dostanú šancu ďalší uchádzači v poradí podľa úspešnosti v prijímacom konaní. (Dátumy ukazujú ako sa postupne hranica posúvala.)


Dôležité termíny v školskom roku 2020/2021

28.02.2021 – deadline podania prihlášky na vysokú školu

7.06.2021 – prijímacie skúšky – všeobecné lekárstvo

8.06.2021 – prijímacie skúšky – zubné lekárstvo

14.06.2021 (náhradný termín)

2./3. týždeň 06/2021  – fakulta stanoví prvú bodovú hranicu pre prijatie na štúdium


2021-06-07T07:00:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Prijímačky 2021